Make your own free website on Tripod.com
Text Box: BMM3105 PENGAJARAN BAHASA MELAYU 
BERBANTUKAN KOMPUTER

CONTOH LAMAN WEB PEMBELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

Text Box: Pengumuman:

Semua murid diminta menghantar buku karangan selewat-lewatnya pada hari Jumaat 6hb. Mac 2008
Siapkan tugasan brosur. Sesiapa yang masih menghadapi masalah, sila datang berjumpa dengan saya segera. 
Text Box: Sila klik pada  pautan di bawah: 

Laman Web Pembelajaran
Kumpulan 1
Kumpulan 2
Kumpulan 3
Kumpulan 4


Text Box: Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Melaksanakan arahan yang diberikan secara lisan cara untuk membuat sandwich berdasarkan menu yang disediakan. [1.3 Aras 2 (i)]
2. Membaca kuat cara untuk membuat sandwich pada kadar sekurang-kurangnya 85 peratus sebutan betul. [5.1 Aras 3(i)]
3. Murid dapat mengambil imlak sekurang-kurangnya lima ayat cara untuk membuat sandwich dengan menggunakan power point [9.1 Aras 3(i)]Text Box: Hubungi saya
Suraiti Saidin
suraitisaidin@yahoo.com