Make your own free website on Tripod.com

Pakaian

http://

www.heritage.gov.

my/kekkwa/

index.php?

bahan=viewbuday

a.php?id=434

Halaman ini memaparkan maklumat tentang pakaian tradisional mengikut kaum-kaum yang terdapat di Malaysia seperti baju kebaya,sari, cheongsam dan baju Melayu cekak musang.

 

 

 

 

1

Dongeng Warisan: Harimau Dengan Bayang-bayangnya.

http://

www1.moe.edu.s

g/nadi/

arkib/2005/okt/

budaya/

dongengwarisan/

dongengwarisan.

htm

Laman web ini mengandungi pelbagai koleksi cerita kanak-kanak yang sesuai dijadikan sebagai teladan.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Peribahasa

http://

www.karyane

t.com.my/

knet/bahasa/

kamus_periba

hasa/

index_peribah

asa.php

Laman web ini mengandungi kamus peribahasa elektronik yang dapat membantu murid mencari maksud-maksud peribahasa.

 

3

Bahan 1, bahan 2 dan bahan 3 diakses secara berasingan dan tidak mempunyai sebarang pautan. 

Murid memulakan pencarian di laman 1, kemudian mencari maklumat di laman 2 dan akhirnya di laman 3.  Murid mesti mengikut urutan laman yang telah disediakan.