Make your own free website on Tripod.com

Guru perlu menyediakan satu laman utama yang di dalamnya mempunyai beberapa pautan yang boleh membantu murid-murid menyelesaikan tugasan atau latihan yang diberikan kepada mereka. 

 

Murid perlu pergi ke laman induk terlebih dahulu untuk melihat struktur perpautan yang berkaitan dengan laman yang berkenaan.