Make your own free website on Tripod.com

            

             Pencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. Pencemaran berlaku sama ada dari segi  biologi, kimia dan fizik. Pencemaran air bukan hannya berlaku di sungai tetapi juga di laut dan ianya boleh berlaku secara sengaja atau tidak. Pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang.

 

Punca Pencemaran

 

ˇ Kumuhan kilang - kebanyakan kumuhan kilang seperti  sisa toksid

     dibuang ke sungai atau laut.

ˇ Sikap individu - pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah,

     minyak dan najis.

ˇ Aktiviti Pertanian - penerokaan tanah untuk dijadikan kawasan

     pertanian menyebabkan hakisan tanah yang

     seterusnya  mengakibatkan mendekan berlaku. Mendekan in akan

     mencetekkan sungai dan menjadikan air sungai menjadi keruh.

 

Kesan Pencemaran

 

ˇ Kesihatan manusia - bakteria. virus, parasit dan bahan kimia yang  

                                    lain.

ˇ Haiwan - Hidupan air seperti ikan, siput, udang atau ketam akan mati

                   dengan tumpahan minyak, pembuangan sampah dan sisa

                   toksid.

 

PENCEMARAN AIR