Make your own free website on Tripod.com

Bahasa Melayu Tahun 3

Contoh:

HP

Huraian

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

3.2

Menguraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

 

Aras 1

i.Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

 

Aras 2

i.Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab

 

Aras 3

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.

Mendengar dan Bertutur

 

3.2 [A1 (ii)]

1. Menyatakan 5 isi penting tentang baju tradisional yang terdapat di Malaysia.

 

 

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi

sampingan daripada teks.

 

Aras 1

i. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks.

Aras 2

i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

 

Membaca

 

6.3 [A2 (i)]

 

2. Menyatakan 5 isi penting secara lisan tentang watak-watak yang terdapat di dalam cerita.

 

8.0

Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan

 

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

 

Aras 1

i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.

 

Aras 2

i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

Menulis

 

8.1 [A2 (i)]

 

3.  Melengkapkan 5 jenis peribahasa dengan menggunakan perkataan yang sesuai.