Make your own free website on Tripod.com

Antara satu laman utama dengan laman utama mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain.

 

Murid-murid boleh memulakan kerja mereka dengan salah satu pautan yang diberikan. 

 

Setiap laman yang diakses, akan membawa kepada beberapa subpautan yang berkaitan dengan laman yang berkenaan.

Text Box: STRUKTUR KOMPOSIT