Make your own free website on Tripod.com

 Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa, ayat, frasa atau perkataan  untuk membentuk ayat majmuk.

 Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Oleh itu, kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan.

 Oleh itu, kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan.

KATA  HUBUNG

Kata hubung gabungan

Kata hubung pancangan

1. Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya

2. Contoh kata: dan, atau, serta, tetapi, malahan, sambil, tetapi, sementara, sebaliknya, seterusnya.

3. Contoh ayat:

 

i.        Pemanah itu melepaskan anak panah, tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah.

ii.       ``Belum tentu... sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung,’’ katanya.

iii.      Dia mengelak, lantas menikam.

 Pancangan relatif

Pancangan komplemen

Pancangan keterangan

-menghubungkan klausa utama dengan klausa klausa pancangan (kecil). Hubungan ini menggunakan kata hubung yang.

 

Contoh:

i. Pelajar yang berjaya itu diberi hadiah.

ii. Budak yang sedang membaca itu adik perempuan saya.

iii. Buku yang dikarang oleh Ahmad itu buku sejarah.

 

 

-Menghubungkan satu klausa sebagai komplemen pada satu klausa utama. (Kompelen bermaksud pelengkap).

 

-Jadi, klausa klausa pancangan komplemen itu melengkapkan klausa utama.

 

-Kata hubung yang berperanan begitu ialah bahawa dan untuk.

 

i. Guru tahun enam itu menyatakan bahawa semua muridnya mendapat enam A.

ii. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar.

iii. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai.

-Kata hubung pancangan keterangan menghubungkan klausa keterangan kepada klausa utama.

-Kata hubung itu ialah:
kerana, agar,
meskipun, sekiranya, semoga, supaya,
kalau, andaikata,
kendatipun,
hingga,
 jika, jikalau,
semasa,
sementara,
setelah, sewaktu, sekiranya,
ketika, tatkala,
walaupun
, dan sesungguhnya.

 

i. Mereka tidak dibenarkan masuk ke stadium kerana tidak memiliki tiket yang sah.